Visitatornetværk

Gå til indhold

Hoved menu

Værdien i et netværk

Værdien i et netværk er individuel og afhænger altid af den personlige udfordring. I praksis vil værdien af deltagelse i et netværk derfor altid komme til udtryk på forskellig vis. Overordnet kan man dog sige, at værdien i netværk ligger i:

  • at netværket er en ydelse, der er til at betale – den er ofte

  • uden store omkostninger

  • at netværket er skabt af deltagerne – herved sikres et fælles

  • interessefelt og en oprigtig passion for netværkets eksistens

  • at netværket skaber grobund for faglige og personlige relationer


Som netværksdeltager vil du opleve, at nogle relationer vil matche dig som person, og at andre vil være forskellige fra dig. Begge tilfælde er imidlertid fordelagtige i forhold til den værdi, du får ved at deltage i netværket. I netværksgrupper er det derfor vigtigt, at deltagerne både har en fællesnævner – fælles mål og interesser, der kan holde netværket sammen, samtidig med at de små forskelligheder udfordrer deltagerne og provokerer til faglig og personlig udvikling.

Værdien af faglige og personlige relationer

De faglige og personlige relationer, der skabes via deltagelse i netværk, giver værdi på tre felter:

1. Du får ADGANG til ressourcer, viden eller indflydelse:
Viden: Dit netværk kan være en effektiv og hurtig genvej til ny viden - høj faglig kompetence og ekspertise. Viden er bl.a. faktuelle oplysninger om kontaktsteder, kontaktpersoner, gode link på internettet, aktuelle undersøgelser eller udviklingstendenserne inden for dit fagområde eller branche.
Rekruttering: Det er en kendt sag, at mange jobs besættes via det faglige eller personlige netværk. Et stort netværk kan derfor hjælpe til at opfylde dine karriereønsker.

2. Du får FÆLLESSKAB med andre i samme situation:
Sparring: Et netværk er et rigtig godt forum til at få og give sparring. Når I har lært hinanden godt at kende og har opbygget en fortrolighed, kan du få værdifuld hjælp til en case eller en aktuel problemstilling - ofte ved at trække på de erfaringer, som de andre netværksdeltagere har gjort sig.
Frirum: Hverdagen kan være præget af travlhed, stress, konflikter og tvivl om store eller små ting. I et netværk kan du ”få luft” for dine tanker og overvejelser.

3. Du LÆRER ved at udveksle erfaringer med andre:
Læring: Når man hører andre fortælle, eller hvis man selv indgår i en debat, vil du ofte få klarhed over en sammenhæng, du vil få nye idéer og derved udvikle dine kompetencer.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu